G: +386 (0)41 344 904
E: povezani@zivimopovezani.si

 

Čakre

so energijski centri oziroma transformatorji energije, povezujejo naše telo z univerzalno kozmično energijo (prana, či ...). Vsaka od čaker napaja z energijo pomembne organe v fizičnem telesu ter je povezana z njej ustreznimi organi, žlezami in živčnimi spleti. Čakre dobivajo energijo iz teles oziroma plasti avre in jo razporejajo po fizičnem telesu.

ČAKRA

NJEN POMEN / RAVEN DELOVANJA

OSNOVNA NALOGA / TELESNA RAZPOREDITEV

ENDOKRILNA ŽLEZA / PREDELI TELESA S KATERIMI UPRAVLJA

OSNOVNA ALI KORENSKA ČAKRA – prva čakra

je temelj celotnega človekovega energetskega sistema. Če je uravnotežena, potem je  temelj trden, energija se lahko neovirano premika po vseh čakrah ter spodbuja osebnostni in telesni razvoj. Človek z zdravo prvo čakro izžareva odločnost, moč in vitalnost. Pogosto daje energijo tudi ljudem okoli sebe.

ŽIVLJENSKA ENERGIJA

Osnovna naloga korenske čakre je neprekinjeno ‘črpanje’ nevtralne energije nizke frekvence iz okolice (večinoma iz zemlje) in usmerjanje te energije navzgor skozi telo do vrha glave.

Trtica med anusom in genitalijami, obrnjena je navzdoL

Nadledvična / Hrbtenica, ledvice

SPOLNA ALI SAKRALNA ČAKRA – druga čakra

Človek z dobro delujočo drugo čakro je čuten, poln veselja do življenja, ustvarjalen, zna uživati in sprejemati druge ljudi.

KREATIVNOST IN ORGANIZACIJA

Osnovna naloga spolna čakra predstavlja sedež telesnosti, čutnosti in odnosa do sebe in drugih, ki ga vzpostavljamo preko petih čutil (vida, voha, okusa, tipa in sluha).

 

Nad sramno mejo.

Spolne žleze/

Reprodukcijski sistemi

SOLARNI PLEKSUS ČAKRA – tretja čakra

Uravnoteženo delovanje tretje čakre se kaže skozi visoko raven življenjske energije in živahnosti, samozaupanja, kot sposobnost, da življenjske krize prebrodimo poknočno. Popkovna čakra je tudi mesto, kjer se preko nevidnih energetskih žarkov povezujemo z drugimi ljudmi.

MODROST

Osnovna naloga: Je sedež osebnosti in t.i. primarnega intelekta. To je tudi mesto, od koder izhajajo očesu nevidne energetske silnice (žarki), ki predstavljajo vezi z drugimi ljudmi, še posebej z bližnjimi. Preko teh energetskih žarkov poteka izmenjava energije z drugimi (ne glede na to, kje se človek nahaja), zato v primeru slabih odnosov veliko ljudi občuti krče v želodcu, napetost, zvijanje. Joga uči, da je tretja čakra odločilna za skladiščenje energije, ob uravnovešeni čakri se namreč energija oz. vitalnost razporeja po celotnem organizmu.

3 cm nad popkom

Slinavka- želodec, jetra,žolčnik, živčni sistem

 

SRČNA ČAKRA – četrta čakra

Človek z dobro delujočo srčno čakro je sposoben ljubezni do bližnjega, medčloveške topline, ima občutek pripadnosti skupini in razvit občutek lastne vrednosti, nagnjen je k umetniškemu izražanju, je strpen, odprt in zna vzpostaviti zdravo distanco. Negativni vidiki četrte čakre se kažejo v zaverovanosti in zagledanosti vase, nadutosti, brezsrčnosti, zagrenjenosti, cinizmu, aroganci.

HARMONIJA, LJUBEZEN

Srčna čakra ima zelo pomembno vlogo pri zdraviteljskem procesu in pri zaznavanju energij, saj prevaja bolj fine energije v gostejše in obratno.

Sredina prsnega koša

Thymus –

srce, kri, živec vegus, cirkulatorni sistem

GRLENA ČAKRA – peta čakra

Pogoj za dobro komunikacijo je dobro razvito grlno središče, ki omogoča obvladovanje jezika. S peto čakro sta povezani tudi sposobnosti učenja in koncentracije ter odprtost za mnenja drugih.

INSPIRACIJA

Osnovna naloga: Je posrednik med čustvi in razumom. Funkcijsko je peta čakra povezana z drugo čakro: skozi peto čakro bi namreč morali jasno izraziti vsako primarno čustvo, ki nastane v drugi čakri  oz. svoje  potrebe in občutke.

Sredina grla

Tiorida –

Bronhialni in vokalni sistem, pljuča, prebavni trakt

ČELNA ČAKRA ali AŽNA ČAKRA ali 3. OKO – šesta čakra

Šesta čakra je center naših terciarnih čustev - univerzalne ljubezni, ki temelji na sprejemanju in podpiranju vseh živih bitij, in na zavesti, da smo na neki ravni vsi med seboj povezani.

INTUICIJA

Osnovna naloga: Ker vpliva na nekatere žleze z notranjim izločanjem (endokrilne žleze), je čelna čakra zelo pomembna za celotno zdravje organizma.

Med obrvmi nad nosnim korenom

Hipofiza –

Spodnji možgani, levo oko,ušesa, nos, živčni sistem

KRONSKA ČAKRA – sedma čakra

Preko sedme čakre, ki se nahaja na vrhu glave, se povezujemo z višjim izvorom - vesoljem, bogom, univerzalno inteligenco ali kakorkoli že to poimenujemo. Omogoča nam razumevanje in spoznavanje sebe, življenja in vesolja.

SPIRITUALNOST

Zelo pomembno je sprejeti dejstvo, da se sedma čakra popolnoma razvije šele takrat, ko so preostale čakre dovolj harmonično razvite. Vaš duhovni razvoj mora potekati spontano, ne skušajte ga razviti na silo in ne za vsako ceno. Ničesar, kar mora nastati samodejno, ni mogoče doseči s silo!

Sredina zgornje površine glave

Pinealna – zgornji možgani, desno

Povzeto v delu po: vir: Moč zdravilnih rok Barbara Ann Brennan